FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कालीगण्डकी गाउँपालिका न्यायिक (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ ७५/७६ 04/02/2023 - 13:33 PDF icon न्यायिक कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
कालीगण्डकी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९/८० 03/28/2023 - 15:59 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
अटोरिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:11 PDF icon अटोरिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
कालीगण्डकी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:11 PDF icon कालीगण्डकी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
एम्बुलेन्स संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:10 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/03/2022 - 12:42 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 06/03/2022 - 12:42 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८.pdf
विपद् प्रबलीकरण पुनर्निर्माण लाभग्राही अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ ७७/७८ 06/03/2022 - 10:24 PDF icon विपद् प्रबलीकरण पुनर्निर्माण लाभग्राही अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८.pdf
गाउँकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७३/७४ 05/30/2022 - 10:33 PDF icon कार्यविभाजन नियमावली, २०७४.pdf
कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७३/७४ 05/25/2022 - 16:24 PDF icon कालीगण्डकी गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf

Pages