FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कालीगण्डकी प्रज्ञाप्रतिष्ठान ऐन, २०८० ८०/८१ 01/18/2024 - 10:23 PDF icon File.PDF
कालीगण्डकी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/17/2024 - 13:30 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सम्बन्धी कार्यवीधि pdf.pdf, Microsoft Office document icon मेलमिलाप केन्द्र सम्बन्धी कार्यवीधि (1).doc
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०८० ८०/८१ 01/17/2024 - 13:23 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८०.pdf
कालीगण्डकी गाउँपालिका न्यायिक (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७६ ७५/७६ 04/02/2023 - 13:33 PDF icon न्यायिक कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७६.pdf
कालीगण्डकी गाउँपालिकाको साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९ ७९/८० 03/28/2023 - 15:59 PDF icon साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी ऐन, २०७९.pdf
अटोरिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:11 PDF icon अटोरिक्सा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८.pdf
कालीगण्डकी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि-२०७७ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:11 PDF icon कालीगण्डकी अस्पताल स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि-२०७७.pdf
एम्बुलेन्स संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७ ७८/७९ 08/04/2022 - 16:10 PDF icon एम्बुलेन्स संचालन एवं व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७७.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/03/2022 - 12:42 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७८.pdf
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 06/03/2022 - 12:42 PDF icon सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७८.pdf

Pages